Bane Nor kommer nå med krav til at det skal være UHF kommunikasjon mellom sikkerhetsvakter og maskinførere på jernbane i Norge.
Produktene du finner i denne fanen egner seg godt til dette. 
Noen av produktene er programmert med lisensfrie UHF frekvenser og kan brukes fritt, men andre produkter krever programmering med egen lisensbelagt UHF frekvens.