B-AQUASAFE er et automatisk mann-over-bord alarmsystem for sikkerheten til personell som arbeider til sjøs. Systemet er avhengig av en vannsensor som er festet til radioterminalen og montert på redningsvesten. For små isolerte installasjoner kan systemet operere i direkte-modus ( Radio til Radio ) og ved drift med en repeater kan en sentral alarmenhet integreres i løsningen.

Når sensoren er nedsenket i vann, genererer den automatisk en alarmmelding som sendes til andre radioterminaler, med angivelse av alarmtype og identiteten til terminalen som utsteder alarmen.

Sentralalarmenheten kan motta vannalarmer fra hele radionettverket, sende alarmen som e-post eller SMS-alarmmeldinger til definerte PC-er og mobile smarttelefoner. I tillegg kan den overvåke GPS-posisjonen til terminalen som genererer alarmen, noe som i stor grad kan redusere redningsresponstiden. Det er også mulig å vise GPS-posisjonen til enheten som utløser alarmen på et digitalt kart.

Alarmenheten kan også kjøre systemkontroller for å sikre at B-AQUASAFE-systemet fungerer i henhold til spesifikasjonene og dermed kontinuerlig beskytter personalet på den sikreste måten.