Digital vs analog jaktradio ?

Alle våre digitale jaktradioer er også analoge, det betyr at en digital jaktradio vil også snakke med analoge jaktradioer.
For å utnytte en digital radio i digital modus må alle på jaktlaget ha digital radio.
Så lenge en eller flere på jaktlaget har analog radio, må alle digitale radioer kjøres i analog modus.
Vi anbefaller alle som kjøper ny radio i dag å velge digital radio slik at du er klar for fremtiden. 

- Hvilke radioer snakker sammen digitalt?
Det finnes to typer digitale protokoller ( språk ) på digital jaktradio, DMR & IDAS,
disse to snakker ikke samme språk og kan ikke kombineres.

DMR protokoll: Zodiac, Brecom, Hunter, Kenwood, Hytera, Caltta og Entel
IDAS protokoll: Icom