Tilbehør for kjøttkvern kan kjøpes hos Brecom.
https://www.breens-jaktutstyr.no/categories/kjottkverner-tilbehor